คำเตือน: เมื่ออัพเดต firmware บนแท็บเล็ตข้อมูลการฝึกที่ไม่ถูกซิ้งค์อาจถูกลบได้


Samsung - วิธีอัปเดต firmware บนแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ):

 • เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับ Wi-Fi
 • เปิดการตั้งค่า (Setting)
 • เลื่อนลงไปที่“ Software update”
 • กด "ดาวน์โหลดและติดตั้ง" (Download and install) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจนการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้เปิดแอปพลิเคชันการฝึกอบรมแล้วทดลองใช้


Huawei - วิธีอัปเดต firmware บนแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ):

 • เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับ Wi-Fi
 • เปิดการตั้งค่า (Setting)
 • เลื่อนลงไปที่ "การตั้งค่า System"
 • กด "การอัปเดตระบบ = System update"
 • กด "อัปเดต/ติดตั้ง = Update/Install" และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัปเดตจนเสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้เปิดแอปพลิเคชันการฝึกอบรมแล้วทดลองใช้หากคุณไม่สามารถอัปเดต firmware ได้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนหลังการขายสำหรับแท็บเล็ตนั้นๆ