ขณะนี้เรายังไม่มีโซลูชันนี้ จุตประสงค์ของการฝึกอบรม Quizrr นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการโต้ตอบและเป็นการฝึกบนแท็บเล็ตในกลุ่มผู้ฝึกเล็กๆ ระหว่าง 1-5 คน การฝึกอบรมแบบกลุ่มย่อยช่วยให้ผู้ฝึกได้มีการพูดคุยและเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม


ข้อมูลการฝึกอบรมที่รวบรวมจากการฝึกจนจบหัวข้อในแต่ละครั้งจะถูกบันทึก ประเมิน และนำเสนอใน Quizrr พอร์ทัล 


ผลการฝึกอบรมทั้งหมดจะไม่มีการระบุชื่อของผู้ฝึก อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่นี่