ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นการฝึกอบรมทั้งหมดจาก Quizrr ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับแท็บเล็ต Android เท่านั้น แอปพลิเคชันของเรายังไม่สามารถทำงานบน iPads หรือแท็บเล็ตระบบปฎิบัติการ Windows ได้ หากโรงงานของท่านซื้อแท็บเล็ตเอง กรุณาซื้อระบบ Android และตรวจสเปคให้ตรงตามข้อกำหนดที่ Quizrr แนะนำที่นี่